Projekt leírása

Mozsgó Községi Önkormányzat 35 millió forint Európai Uniós támogatást nyert „A munka és magánélet összehangolását segítő helyi kezdeményezések - Alternatív nappali gyermekállatási szolgáltatások létrehozásának támogatása” című pályázati kiíráson a TÁMOP-2.4.5-12/1-2012-0027 számú, "Családi napközi kialakítása Mozsgón" című projektjére. A beruházásból kialakításra került két családi napközi, mely összesen 10 férőhelyes. A projekt 100%-os támogatásával valósul meg 2014. november 1. és 2015. október 31. között.

2012. év tavaszán kiírásra került a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében „A munka és a magánélet összehangolását segítő helyi kezdeményezések - Alternatív nappali gyermekellátási szolgáltatások létrehozásának támogatása” c. pályázati felhívás.

A pályázati kiírás célja 3 év alatti gyermekek részére alternatív napközbeni gyermekellátási formák létrehozásának támogatása. A téma nevében az „alternatív” szó arra utal, hogy a hagyományos bölcsődei ellátás helyett (azok szerepét nem vitatva) az annál könnyebben létrehozható és rugalmasabban működtethető családi napközik, illetve egyéb módon megszervezett gyermekellátási lehetőségek létrehozását, vagy meglévők bővítését támogatja a konstrukció. A nappali kisgyermekellátást megszervező szervezetek, intézmények foglalkoztatási potenciált jelentenek az ott dolgozó munkatársak számára, az ő képzésükkel és foglalkoztatásukkal növekszik a foglalkoztatás és javul a népesség képzettségi szintje.
A család és a munka összehangolásához elengedhetetlen a bölcsődei és az egyéb alternatív ellátási formák fejlesztése, kapacitásainak bővítése, amihez az infrastruktúra fejlesztésére is szükség van. A gyermekfelügyelet helyi szinten történő, a munkavállaló igényeihez rugalmasan igazodni képes, alternatív módon való megszervezése hatékony eszköz lehet a kisgyermekes szülők munkaerő-piaci részvételének növeléséhez, valamint munkahely-megtartási esélyeik növeléséhez. Hosszabb távon a gyermekek nappali ellátását biztosító szolgáltatások finanszírozási rendszerének átfogó átalakításával teremthetők meg annak feltételei, hogy a kisgyermekes szülők minél nagyobb hányada vehesse igénybe a bölcsődei vagy egyéb ellátási formákat. A szolgáltatások bővítése új munkalehetőségeket is teremthet, jellemzően nők számára.

Mozsgó Község Önkormányzata sikeres pályázatot nyújtott be a kiírásra, melyre azért volt szükség, mert az igény ellenére a településen nem volt lehetőség a 0-3 éves korú gyermekek napközbeni ellátására.

A projekt célja Mozsgón és a kistérségben a 3 év alatti gyermekek napközbeni ellátásának biztosítása, annak érdekében, hogy a szülők minél előbb visszatérjenek a munkaerőpiacra, ezzel hozzájárulva a kistérség foglalkoztatásának növeléséhez. Ezzel egyidejűleg segítséget adni a munka és a magánélet/család összeegyeztethetőségéhez.

A pályázat tartalma:

  • Előkészítés költségei: A szakmai program és üzleti terv elkészítse szükséges volt a pályázat beadásához.
  • Építési beruházás: A pályázat keretében felíújtásra kerül a 7932 Mozsgó, Mátyás király u. 6. szám alatti ingatlan, melyben mindkét családi napközi helyet kap. A felújítás során az épület új, hőszigetelt nyilászárókat kap, teljesen új fűtési és világítási rendszer kerül kiépítésre. Kialakításra kerülnek a foglalkoztató helyiségek, vizesblokkok és a melegítő konyha, továbbá az udvar is átalakításre kerül, hogy megfeleljen a kicsit igényeinek.
  • Eszköz beszerzés: Mindkét családi napközi berendezési tárgyai (ágyak, játékok, játéktárolók, szőnyegek, asztalok, székek, étkeztetés és tisztálkodás eszközei, stb) beszerzésre kerülnek.
  • Gyermeknek nyújtott szolgáltatások: Napi 4-szeri étkeztetés, illetve a gyermekek képességeik, készségeik fejlesztése érdekében óvodapedagógus, pedagógusok és fejlesztő pedagógusok bevonása
  • Képzés költsége: 4 fő családi napközi vezető (Családi napközi üzemeltetője) képzése valósul meg, a képzés útiköltség egy része elszámolható.
  • Munkahelyteremtés: A családi napköziben összesen 4 fő foglalkoztása (2 családi napközi vezető és 2 családi napközi segítő) valósul meg munkaviszony keretében, heti 40 órában a projekt megvalósítása alatt.
  • Igénybe vett szolgáltatások: Projektmenedzsment, jogi és pénzügyi tanácsadó foglalkoztása projekt zökkenőmentes és szakszerű megvalósítása érdekében.
  • Hatósági/igazgatási díjak: A pályázat megvalósításához szükséges engedélyek, tulajdoni lapok, vizsgálatok, stb. költségei.
  • Kommunikáció: A projekt kötelező kommunkációs elemien felül saját honlap elkészétése, továbbá nyitó- és záró rendezvény kerül megvalósításra.
  • Tartalék