Családi napközi kialakítása Mozsgón

Szeretettel köszöntjük!

 

 

 

Mozsgó Község Önkormányzata igyekszik komplex szolgáltatásokkal a lakosság rendelkezésére állni. Jelenleg biztosítja az általános iskolai oktatást, óvodai nevelést Mozsgón, illetőleg a középfokú oktatást Szigetváron. Ez azt jelenti, hogy 3 évestől 18. éves korig a gyermekek napközbeni ellátását biztosítja az Önkormányzat. Hiányzó terület a 0-3. éves közötti korosztály számára a napközbeni ellátás. Ezért az önkormányzat pályázatot nyújtott be a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretén belül a TÁMOP-2.4.5-12/1 - "A munka és a magánélet összehangolását segítő helyi kezdeményezések - Alternatív nappali gyermekellátási szoglátatások létrehozásának támogatása" tárgyú felhívásra.

A projekt kerétén belül felújításra kerül a Mozsgó, Mátyás király utca 6. szám alatti ingatlan, ahol két családi napközi (Kukucska és Kiscsiga) kezdi elműködését. Ezen kívül a beszerzére kerülnek a családi napközi műkdöséhez szükséges tárgyi eszközök. Ezzel párhuzamosan 4 fő családi napközi vezető képzése is megvalósul. A családi napköziben biztosítva lesz a gyermek számára a rendszeres étkezés, a különféle foglalkozások, a szabad játék, a nyugodt pihenés, valamint a rendszeres mozgás a szabad levegőn.

A célunk, ezzel a fejlesztéssel tulajdonképpen kettős: egyrészt a gyermekek számára szeretnénk fejlesztő foglalkozásokat tartani a családi napközikben, ezzel elérni, hogy az óvodába érve már kellő fejlettségi színvonalon legyenek, másrészt a szülők számára megkönnyíteni az elhelyezkedést, ha a gyermekről napközben gondoskodunk a szülő nyugodtan vállalhat munkát. Természetesen fontos eredménynek tartjuk azt is, hogy a családi napköziben 4 főt tudunk foglalkoztatni, tehát munkahelyeket is teremtünk.

Kiemelt feladatunknak tekintjük, hogy nyugodt, derűs, kiegyensúlyozott hátteret biztosítsunk a gyermekek önfeledt játékához, mindennapi tevékenységéhez. A családi napközi keretein belül sokkal több idő jut egy-egy gyermekre, mint a hagyományos intézményes keretek között. Ezáltal lehetőség nyílik arra, hogy a gyermekeket az egyéni igényeiknek, érdeklődésüknek megfelelően a legoptimálisabban fejlesszük.

 A családi napköziben történő gondozás előnyei:

  • kis létszámú csoport, amely lehetővé teszi az egyénre szabott foglalkozást
  • a fertőzéses megbetegedések ritkábbak, mint a nagyobb létszámú gyermek közösségekben
  • a családias körülmények megkönnyítik a kisgyermek számára a szülőtől való elszakadást, előkészítik a későbbi nagyobb gyermek közösséghez való zökkenőmentesebb csatlakozást (pl. óvoda)

Az ellátandó gyermekek köre:

A Kukucska és a Kiscsiga családi napközi a helyi és környékbeli 0 - 3 éves korú gyermekek részére nyújt napközbeni ellátást mindennapos jelleggel.